شرح پروژه

طراح : گروه صنعتی جنرال تهویه

سال ساخت: 1396

صورت مسئله : استفاده از مکانیزم ها برای افزایش مساحت دسترسی

هود  هود بازویی متحرک یک سیستم تهیه موضعی صنعتی با سیستم فیلتراسیون ویژه و بازو های مکنده متحرک و قابل تنظیم می‌باشد.

این هود در مختصات مختلف، و بازو های آن در شعاع گسترده ای قابلیت جابه جایی دارند.

نکته ویژه طراحی این سیستم نیز همین است.

طراحی مکانیزم بازو ها به همراه اتصالات اهرم ها و همینطور جک های کمکی به گونه ای  است که محدودتی برای دوران این بازو های مکنده هوا ایجاد نمی کند، به گونه ای که در محیط جابه جا شده و هر قسمت که گاز سمی تولید می شود را تهویه می کنند.

تصاویر هود بازویی متحرک