نمونه سازی چگونه می توان خطاها و اشکالات احتمالی محصول نهایی را به حداقل رساند؟ تولید محدود و انبوه برای تولید یک محصول با تیراژ مشخص چه روشی مقرون به صرفه تر است؟ طراحی الگوریتم استفاده (UX) چه چیزی می تواند کارایی یک محصول را بهبود بخشد و استفاده ی آن را لذت بخش تر کند؟ طراحی جزئیات یک محصول طراحی شده چگونه باید باکیفیت و مقرون به صرفه ساخته شود؟ اجرا در پروژه های معماری چگونه باید یک ایده نو و خاص که روش ساخت معینی ندارد را اجرا کرد؟ بازارپژوهی چه محصولی با چه ویژگیهایی می تواند بیشترین
شانس فروش را در بازار داشته باشد؟

پروژه‌های در حال اجرا

پروژه‌های اجرا شده

همکاران

رسانه‌ی سار

شتاب دهنده