شرح پروژه

طراح: آتلیه طراحی سار

صورت مساله: طراحی برانکارد ایزوله مخصوص بیماران مبتلا به ویروس کرونا.

حل مساله:

بیمار مبتلا به ویروس واگیردار کرونا برای جلوگیری انتقال ویروس به کادر پزشکی درون این پوشش ایزوله قرار می گیرد.این محصول برای حمل بیمارانی طراحی شده که در مراحل پیشرفته بیماری هستند. مرحله ای که بیمار حتی توان حرکت را ندارد و نیاز به حمل با برانکارد را دارد، در نتیجه متوجه محصول و تجربه استفاده از آن نمی باشد. در واقع کاربر این محصول تیم پزشکی است و صورت مساله جلوگیری از انتشار ویروس و در عین حال رسیدگی به بیمار است.

نمونه سازی و تست این محصول به صورت موفقیت آمیز انجام شده و در حال حاضر در مرحله تولید می باشد.

تصاویر برانکارد ایزوله ویروس کرونا