شرح پروژه

ساخت شطرنج به عنوان المان محیطی

طراحی رفتار و خواص مورد نیاز متریال با ساخت کامپوزیت شیشه

طراحی جزئیات و ساخت : گروه توسعه طراحی سار

سال انجام پروژه : ۱۳۹۵

در طراحی زمین شطرنج منطقه آزاد انزلی، چالش اصلی ساخت صفحه شطرنج از یک متریال شفاف به منظور عبور نور بود این ماده باید دو ویژگی مهم را دارا می بود؛ نخست عایق بودن نسبت به رطوبت و دوم داشتن استحکام و ایمنی مورد نیاز. برای این منظور تیم طراحی فنی، اقدام به طراحی و ساخت متریال جدیدی نمود. در واقع این متریال جدید یک کامپوزیت تشکیل شده از دولایه شیشه بود که به وسیله یک لایه چسب شفاف، به هم متصل شده بودند.
اسکلت محافظ لبه ها و یکپارچه کننده مجموعه نیز از ماژول های استیل ساخته شد.

تصاویر شطرنج – المان محیطی