وبسایت Mendeley

برای دانلود این نرم افزار می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

https://www.mendeley.com/download-desktop-new/