پادکست سار
همراه با ناصر امامی و وحید توکلی پیرامون فرصت پژوهی

برای شنیدن اینجا را کلیک نمایید.