نرم افزار Bridge

برای دانلود این نرم افزار می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.