نرم افزار Airtable

برای دانلود این نرم افزار می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

http://fa.softoware.org/apps/download-airtable-323392-for-windows.html