مدیریت چشم مخاطب ( چگونه نشانه های تصویری را سازمان دهی کنیم)

نویسنده : محمدحسین نیرومند

ناشر : فرهنگسرای میردشتی

سال چاپ: 1397

قطع کتاب: خشتی

قیمت: 35000 تومان