روش ساخت قلمو نقاشی

در ساخت قلمو های نقاشی با توجه به نوع کاربرد و رنگ مورد استفاده، از دو نوع الیاف مصنوعی و طبیعی استفاده می شود که در نوع طبیعی، الیاف موی حیواناتی مثل خوک و سمور بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل نوع کاربری و ماهیت این محصول، کیفیت و دقت در مراحل کاری و ظرافت هر بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در ساخت دسته قلمو نیز از روش تزریق پلاستیک استفاده شده و پس از آن در سه مرحله پوشش دهی می شود.