پادکست سار
جایگاه متخصصین در فرآیند کار حرفه‌ ای از دیدگاه علیرضا شفیعی

برای شنیدن اینجا را کلیک نمایید.

“رسانه‌ی گروه طراحی صنعتی سار”