شرح پروژه

مجموعه بیلبوردهای سن ایچ (مرزن آباد و یادگار امام)
سال ساخت: 1386-1387

صورت مسأله : طراحی و اجرا سازه های فلزی در شرایط اقلیمی خاص

طراح: کامران والیان
در این پروژه، طراحی اجرایی سازه از نظر “مقاومت” و همین طور از نظر “ایستایی سازه” با توجه به بادگیر بودن موقعیت مکانی انجام شده و در نهایت، ساخت و اجرای سازه ها توسط گروه صنعتی سار به صورت پیش ساخته و نصب در محل انجام گرفته است.

تصاویر بیلبورد فلزی سن‌ایچ