شرح پروژه

صورت مسأله : اصلاح الگوریتم استفاده در فضای سبز عمومی

دیوار سبز یک را حل برای ایجاد پوشش گیاهی بر روی سطوح، در فضا های خارجی یا داخلی است.

استفاده از این نوع سازه، دو هدف را دنبال می کند

1_ایجاد دید بصری مناسب برای ساکنین

2_بهبود کیفیت هوای محیط

در اجرای این طرح با در نظر گرفتن اصول مهندسی ساخت و پروسه رشد گیاه، کیف های کوچکی را در نظر گرفتیم.

این کیف ها دارای یک اسکلت صلب از جنس pvc است که به وسیله 2 قلاب فلزی بر روی میله های موازی قرار می گیرند و در کنار هم ساختار دیوار سبز را تشکیل می دهند.

ساختار پارچه این کیف ها از الیاف پلی استر با روکش pvc یا تارپلین تشکیل شده است.

هر یک از این کیف ها یک گلدان مجزاست که گیاه زنده با آبیاری قطره ای یا سنتی درون |آن پرورش یافته، رشد می کند و فضای سبز را بر روی دیوار عمودی در محیط دلخواه بوجود می آورد.

مدولار بودن این محصول امکان ایجاد ساختار گرافیکی قابل تغییر را فراهم می آورد بدین معنا که بدلیل مجزا بودن واحد ها از هم با تغییر چیدمان می توان جلوه بصری جدیدی بوجود آورد.

تصاویر دیواره‌ی سبز مدولار و پرتابل