شرح پروژه

طراحی مبتنی بر هویت سازمانی – سردر منطقه آزاد انزلی
طراح: آتلیه طراحی سار
سال ساخت:۱۳۹۳
صورت مساله: طراحی مبتنی بر هویت سازمانی
حل مساله: اصولا هر برند ویژگی هایی دارد که باعث تمایز آن از رقبا و همسانان خود می شود. تکیه بر این ویژگی ها یکی از اصول غیر قابل انکار در طراحی هر محصول مرتبط به آن برند است.
منطقه آزاد انزلی در بین همسانان خود دارای دو ویژگی قابل توجه است. نخست تکنولوژی محور بودن ساختار آن و دوم موقعیت جغرافیایی.
در طراحی این سردر و المان های دیگری که در این مجموعه طراحی و اجرا کردیم، (مانند تابلوی مکان نما، …) نیز این دو ویژگی خط اصلی طراحی بود.
طراحی در سبک های تک و با استفاده از سازه مثلثی در پایه های سازه و سیستم کشش کابل در بدنه تابلو انجام شد.
استفاده از سیستم کابل های کششی هدف دیگری را نیز دنبال می کرد. اینکه بدنه تابلو، به عنوان پس زمینه ی نوشته، عملا وجو خارجی ندارد و در واقع طبیعت و اقلیم موقعیت جغرافیایی بهعنوان ویژگی بارز برند، بدنه تابلو را ساخته است.

تصاویر سردر منطقه آزاد انزلی