برنامه جذب استارتاپ‌های سخت‌افزاری در شتاب دهنده سار

چه کسانی مخاطب این فـراخـــوان هستند؟

– استارتاپ‌هایی که دارای محصول فیزیکی و سخت‌افزاری هستند.

– اســـتارتاپ‌های نرم‌افزاری که بـا افــزودن محصول فیزیکی، می‌توانند ” تمـــــــایز و مــــــزیت رقابـــــتی ” ایجــــــــاد کنند.

سرفصل‌های شتابدهی:

اســتقرار در فضــــای کار اشــــتراکی توسعه‌ استارتاپ تا همخوانی محصول و بازار

پیش‌شـتابدهی و شـــتاب‌دهــی تامین سرمایه بذری، کوچینگ، منتورشیپ و . . .

دریافت خدمات طراحی محصول طراحی فرم، عملکرد، ارگونومی و تجربه‌ی کاربری

دریافت خدمات توسعه‌ی طراحی طـراحی جزئیات و آماده‌سـازی ایـده برای تولید

دریافت خدمات ســنجش بـــازار برای دسـتیابی به همـخوانی محصـول و بازار

دریافت خدمات مشـاوره‌ در حیطه پیاده‌سـازی تفکر طـراحی، تولید صنعتی و . . .

جذب سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری بر روی ایده‌های مستعد در مراحل مختلف رشد

پس از آگاهی از الزامات ورود به دوره و داده هایی که باید برای ارائه آماده کنید، فرم را از انتهای صفحه دریافت کرده و بر اساس توضیحات پر کنید.

در مرحله‌ی بعد فرم را به همراه پیوست‌های لازم، به ایمیل ارائه شده در پایین صفحه ارسال کنید.

پس از بررسی مستندات، بنا به میزان آمادگی خود، در یکی از گام‌های پیش شتابدهی و یا شتابدهی پذیرفته خواهید شد.

مهلت ارسال فرم و ثبت نام تا پایان فروردین ۱۴۰۲ می باشد

برای آگاهی از خدمات گام‌های پیش شتابدهی و شتابدهی، می‌توانید بخش خدمات را ببینید.

لطفا فرم پذیرش را دانلود کرده و پس از پر کردن به همراه مدارک و اسناد پیوست، به آدرس    saar.dd.com@gmail.com   ایمیل کنید.

دریافت فرم پذیرش