فرآیند ورود به شتابدهنده‌ی سار

پس از آگاهی از الزامات ورود به دوره شتابدهی و داده هایی که باید برای ارائه آماده کنید، فرم مربوطه را از انتهای صفحه دریافت کرده و بر اساس توضیحات پر کنید.
در مرحله‌ی بعد فرم را به همراه پیوست‌های لازم، به ایمیل ارائه شده در پایین صفحه ارسال کنید.
پس از بررسی مستندات، بنا به میزان آمادگی خود، در یکی از گام‌های پیش شتابدهی و یا شتابدهی پذیرفته خواهید شد.
برای آگاهی از خدمات گام‌های پیش شتابدهی و شتابدهی، می‌توانید بخش خدمات را ببینید.

دوره‌ی پیش شتابدهی (توسعه‌ی طرح)

ماهیت دوره‌ی
در دوره پیش شتابدهی هدف این است که اعضای تیم بتوانند:
–  ایده خود را امکان‌سنجی کنند.
–  با مفاهیم و اصول دنیای استارتاپی بیشتر آشنا شوند.
–  مهارت های لازم برای دوره‌ی دوره شتابدهی را به دست آورند.
در این دوره ایده، از حالت طرح خام خارج شده و به محصولی مشخص تبدیل می شود که بتوان برای آینده و سرمایه گذاری بر روی آن تصمیم گیری کرد.

مدت زمان دوره
۲ الی ۳ ماه

شرایط ورود به دوره
در  صورتی که در هر یک از موارد ورود به دوره شتابدهی نقص وجود داشته باشد، ایده یا استارتاپ وارد دوره پیش شتابدهی می شود.

مراحل ورود به دوره

 • ارسال رزومه و اطلاعات
 • بررسی و ارسال نتایج پذیرش
 • انعقاد قرارداد جهت پیش شتابدهی
 • استقرار در محل و در نظر گرفتن مربی و منتور برای هر تیم متناسب با ایده
 • جلسات روزانه، هفتگی، ماهانه جهت آموزش و حضور حداقل هفته ای یکبار در مرکز جهت بررسی و رفع مشکلات و تعامل اعضای تیم و ارزیابی پیشرفت تیم در مسیر مورد نظر شتابدهنده
 • پس از گذشت ۲ الی ۳ ماه بسته به روند رشد تیم، ارائه به داور، مربی و شتابدهنده تحت نظر منتور
 • تایید یا رد ایده جهت ورود به دوره شتابدهی

روند دوره

 • گزارش مکتوب و انجام تحقیقات اولیه
 • تحقیقات بازار و تهیه گزارش امکان سنجی
 • تهیه بیزنس مدل
 • نوشتن بیزنس پلن اولیه
 • ساخت حداقل نمونه پذیرفتنی
 • رسیدن به TRL4
  نکته: روند پیش شتابدهی آموزش محور است.
  نکته دوم: روند خطی نیست.

دوره‌ی شتابدهی (توسعه‌ی محصول)

ماهیت دوره‌
در دوره‌ی شتابدهی، هدف این است که اعضای تیم بتوانند:
–  با مفاهیم و اصول طراحی و توسعه‌ی کسب و کار آشنا شوند.
–  جایگاه مناسب محصول خود در بازار را پیدا کنند.
–  بازارسازی و فروش محصول خود درمقیاس آزمایشی را تجربه کنند.
–  محصول خود را بر روش های تولید صنعتی منطبق کنند.
در این دوره محصول اولیه آماده تجاری‌سازی، ورود به بازار و اسپین‌آف می‌شود.

مدت زمان دوره

تا ۱۸ ماه

شرایط ورود به دوره
محصول محور بودن ایده
داشتن تیم با تنوع مهارت های مورد نیاز
مدل کسب و کار
امکان پذیری
مقیاس پذیری
داشتن حداقل محصول پذیرفتنی (MVP)

 

روند شتابدهی

 • ثبت اطلاعات و روزمه
 • درخواست فایل پیچ دک
 • برگزاری جلسه با استارتاپ
 • بررسی و ارسال نتایج پذیرش
 • ارزش گذاری اولیه استارتاپ
 • عقد قرارداد مطابق الگوی‌های شتابدهی ۱ تا ۵
 • استقرار در محل شتاب‌دهنده
 • جلسات روزانه، هفتگی، ماهانه جهت آموزش و حضور حداقل هفته ای یکبار در مرکز جهت رفع بررسی مشکلات و تعامل اعضای تیم و ارزیابی پیشرفت تیم در مسیر مورد نظر شتابدهنده
 • پس از گذشت ۶ تا ۱۲ ماه، بسته به روند رشد استارتاپ و دستیابی به شاخص‌های عملکردی، ارائه به شتابدهنده و سرمایه گذار، یا اسپین آف و تبدیل شدن به شرکت مستقل

نکته ۱: پس از پایان دوره‌ی شتابدهی، به تیم‌هایی که توانسته باشند دوره‌ی شتابدهی را با موفقیت به اتمام رسانند از طرف شتابدهنده کمک خواهد شد که جذب سرمایه داشته باشند.
این جذب سرمایه می‌تواند از طرف کانال سرمایه‌گذاری خود شتاب‌دهنده صورت گیرد و یا این که می‌تواند از طرف شبکه وسیع سرمایه‌گذارانی صورت گیرد که با شتاب‌دهنده در ارتباط می‌باشند.

نکته ۲: هدف این دوره، توسعه محصول، قرار گرفتن در مسیر درست کارآفرینی و در نهایت ورود به بازار است.

و در پایان بنا به توافق، یکی از الگوهای پنج گانه‌ی زیر را برای فرآیند شتابدهی طی خواهید کرد:

لطفا فرم پذیرش را دانلود کرده و پس از پر کردن به همراه مدارک و اسناد پیوست، به آدرس    saar.dd.com@gmail.com   ایمیل کنید.

دریافت فرم پذیرش