معرفی طراحان ایرانی

طراحانی که در این صفحه معرفی می شوند طراحان کاملا مستقلی هستند و هیچ وابستگی حرفه ای به گروه توسعه طراحی سار ندارند و صرفا در حیطه “طراحی طرح های اجرا شده” و به عنوان “آفرینندگان بازار کار طراحی ایران” به عنوان همکار شناخته می شوند.
ما نیز به عنوان بخش کوچکی از جامعه طراحان ایران، در پیشبرد این جامعه سهیم بوده و در حال تلاش برای اعتلای آنیم و از این رو ایشان را همکاران خود می دانیم.
تعدادی از این دوستان ایده های خود را جهت توسعه طرح و اجرا به گروه توسعه طراحی سار سپرده اند. که در ذیل صفحه ی آنها، این مورد ذکر شده است.

وحید نویدآذر
وحید نویدآذر
دانش آموخته دانشگاه تهران
بنیان گذار و مدیرعامل گروه سار
متخصص در طراحی و اجرای سازه های غشایی
کامران والیان
کامران والیان
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
طراح کارفرمای گروه سار در پروژه های متعدد طراحی داخلی، سازه های فلزی و محصول
علیرضا شفیعی
علیرضا شفیعی
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل/متخصص در طراحی رستوران
طراح کارفرمای گروه سار در پروژه های طراحی مبلمان و سازه های غشایی
مهدی ادیب پور
مهدی ادیب پور
دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی
معمار مستقل/متخصص در طراحی مسکونی،اداری و هتل
طراح کارفرمای گروه سار در پروژه سازه های غشایی
مهران هاشمی
مهران هاشمی
دانش آموخته دانشگاه هنر تهران
طراح صنعت مستقل
آریا آخوندزاده
آریا آخوندزاده
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
عباس افتخاری
عباس افتخاری
دانش آموخته دانشگاه هنر تهران
طراح صنعت مستقل
شهرزاد حامدی
شهرزاد حامدی
دانش آموخته دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
عباس محبوبی
عباس محبوبی
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
سید رضا حسینی لاهیجی
سید رضا حسینی لاهیجی
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
علی کلانی
علی کلانی
دانش آموخته دانشگاه هنر
طراح صنعت مستقل
حمیدرضا نیکخو
حمیدرضا نیکخو
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
طراح کارفرمای گروه سار در پروژه های متعدد طراحی داخلی و محصول
داوود اکبری
داوود اکبری
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
مجید راز
مجید راز
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
بهزاد سلیمانی
بهزاد سلیمانی
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
محمدرضا عمادیان مهر
محمدرضا عمادیان مهر
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
سعید زهری
سعید زهری
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
علی جمال علی بخشی
علی جمال علی بخشی
دانش آموخته دانشگاه هنر
طراح صنعت مستقل
کیان رضوی
کیان رضوی
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
محمد فاتحی کهورین
محمد فاتحی کهورین
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
فرهنگ کریم زاده
فرهنگ کریم زاده
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
حمیرا غفاری
حمیرا غفاری
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
علی جهانشاهی
علی جهانشاهی
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
مهدی فلاح
مهدی فلاح
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل
مهیار صامت حقیقی
مهیار صامت حقیقی
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
مریم رحیمیان
مریم رحیمیان
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
علی شریفی امید
علی شریفی امید
دانش آموخته دانشگاه آزاد
طراح صنعت مستقل
محمدرضا میمند
محمدرضا میمند
دانش آموخته دانشگاه تهران
طراح صنعت مستقل