روش ساخت فوتبال دستی

در ساخت بازی فوتبال دستی ، تکنیک های گوناگونی برای ساخت هر یک از اجزا به کار گرفته شده است نظیر، دایکاست (تزریق فلز) ، CNC چوب و … فرایند رنگ آمیزی طی چند مرحله صورت می گیرد و قسمت های مختلف بدن بازیکنان توسط فیکسچر های مخصوص ماسکه می شود و هر قسمت به صورت مجزا رنگ آمیزی می شود. همچنین لازم به ذکر است در ساخت این محصول روش های اتصال گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.