کمپر کوچ

کمپر کوچ کمپر کوچ یک استارتاپ در زمینه اکوتوریسم است. ارزش اصلی پیشنهادی آن به همراه بردن فضای اسکان با تمام امکانات، بدون ایجاد خلل در رانندگی و داشتن حداقل محدودیت در بیراهه نوردی است. در پی ارائه این ارزش، گستره وسیع تری از جامعه می‌توانند این شکل از سفر را تجربه کنند.

ویدئوی معرفی کوچ را ببینید: