شرح پروژه

صورت مسأله: ساخت پلکان با فرم سفارشی

یکی از خدمات عمده شرکت سار، خدمات اجرایی در پروژه های معماری است.

پروژه اجرا سازه های فلزی مجموعه هتل رویال تهران که طراحی داخلی و معماری آن توسط مهدی ادیب پور انجام شده یکی از چند پروژه سازه فلزی این هتل است که اجرای آن بر عهده تیم تیم طراحی سار قرار گرفته است.

در این پروژه به خاطر فرم سفارشی، اجزای اصلی این سازه یعنی شاسی اصلی، پایه پله ها و کف پله ها، قطعات فلز با استفاده از روش لیزر کات طراحی و ساخته شده اند.

*از جمله پروژه های دیگر ساخت نرده فلزی و نمای فلزی برای این هتل است.

تصاویر پلکان فلزی