شرح پروژه

طراحی فرآیند ساخت و نصب برای نما

در طراحی جزئیات این سازه فلزی دو نکته شاخص وجود دارد
نخست اینکه برای جلوگیری از بروز خطا و کند شدن فرآیند تولید، تمام قطعات تکرارشونده با اتصالات فاق و زبانه طراحی شده‌اند و عملاً برای اپراتور جوش امکان اشتباه وجود ندارد.
دوم اینکه برای جلوگیری از آسیب سازه‌ی نرده در هنگام اجرای نما، فرآیند نصب نرده، در دو فاز طراحی شده است. فاز اول نصب شاسی اصلی پیش از اجرای نما و در مرحله اسکلت و فاز دوم نصب نرده به شاسی تعبیه شده به صورت پیچ و مهره ای.
اتصالات فاق و زبانه در طراحی شاسی اصلی نیز استفاده شده است

تصاویر نرده فلزی هتل رویال تهران