شرح پروژه

طراح: آتلیه طراحی سار

صورت مساله: چالش های طراحی و ساخت یک سازه موقت

حل مساله:

طراحی سازه های موقت دارای بایدها و نبایدهای خاص خود است. از یک سو اتصالات سازه به محل برپایی نباید طوری باشد که کاربر هنگام جمع آوری دچار مشکل شود؛ و از دیگر سو باید به قدری مستحکم و قابل اطمینان باشد که یک سازه ی پارچه‌ای (که در برابر باد مانند بادبان رفتار می کند) را پابرجا نگاه دارد.سرعت برپایی و جمع آوری از دیگر نکات کلیدی طراحی است. برای رسیدن به این سرعت، جزئيات طراحی در الگوریتم استفاده باید به سمت ساده کردن مراحل نصب پیش رود.
نکته بسیار مهم دیگر، سبکی و سهولت حمل ساز است. کل مجموعه سالن باید پس از مدت کوتاهی به همراه گروه به محل جدید منتقل شود.

تصاویر سازه فلزی سیرک