شرح پروژه

طراح : گروه صنعتی جنرال تهویه

سال ساخت: 1396

این هود یک سیستم تهیه موضعی صنعتی با سیستم فیلتراسیون ویژه و بازو های مکنده متحرک و قابل تنظیم می‌باشد

تصاویر هود بازویی متحرک