شرح پروژه

طراح: آتلیه طراحی سار

صورت مساله: طراحی محصولی برای حمل آب با هلی کوپتر به منظور اطفای حریق منابع طبیعی در اقلیم ایران

حل مساله:

عموما این کار در دنیا بوسیله مخازن روباز انجام می گیرد. به این شکل که هلی کوپتر در حال حرکت مخزن را از منابع آب سطحی پر کرده و به محل آتش سوزی حمل می کند.
حال آنکه در اقلیم ایران و به خصوص در مناطق مرکزی، منابع آب سطحی (دریا، دریاچه و سد) به ندرت یافت می شود.

حل این مساله با طراحی یک مخزن کیسه ای منعطف که بوسیله پمپ و شلنگ و از هر منبع آبی، حتی چاه، رودخانه و … تغذیه شده و با قلاب به هلی کوپتر متصل شده و نهایتا در محل آتش تخلیه می شود، میسر شد.

این ایده پس از نمونه سازی و آزمایش های متعدد میدانی به تولید رسید.

تصاویر مخزن اطفا حریق هوایی