شرح پروژه

طراح رستوران: علیرضا شفیعی تبار

صورت مساله: طراحی و ساخت سازه غشایی فلزی برای پوشش تراس رستوران دیم

حل مساله: به صلاحدید طراح برای پوشش تراس، سازه کششی در نظر گرفته می شود و طراحی و ساخت آن به گروه توسعه سار سپرده می شود. تمامی اتصالات و قطعات ورقی سازه فلزی با تکنولوزی برش لیزر تولید می شود. قطعات برش خورده با روش‌های  ” فرکانس یا جوش سرد” به هم متصل شده و آماده نصب می شود. پس از نصب اسکلت فلزی غشا روی آن نصب می شود و در نهایت پارچه تحت حداکثر توان کششی قابل اعمال قرار می گیرد و به اصطلاح کوک می شود. پس از نصب کامل سازه غشایی دیواره های جانبی به وسیله شیشه پوشانده می شود. فضای پوشانده شده با سازه غشایی حدود 70 متر مربع است.

تصاویر سازه غشایی کششی فضای باز رستوران دیم