شرح پروژه

. تابلوی مکان نما . طراحی جزئیات و ساخت: گروه توسعه طراحی سار . سال ساخت :۱۳۹۴ . .

صورت مسئله: طراحی تابلو تبلیغاتی – طراحی تابلو مکان نما

حل مسئله: در پروژه های طراحی جامع، که در آن طراحی مجموعه ای از المان ها، فضاها و ملزومات به صورت یکپارچه انجام می گیرد، دید طراحان نیز جامع و کلی است. این نکته دست طراح را برای تلفیق طرح ها و المان ها (در صورت نیاز) باز می گذارد. در پروژه منطقه آزاد انزلی و در جریان طراحی المان های شهری این تلفیق اتفاق افتاد.

در ابتدا دو صورت مسئله مجزا وجود داشت: یکی طراحی المان مکان نما و دیگری طراحی تابلوی تبلیغاتی.

در جریان طراحی برای جلوگیری از شلوغی و آشفتگی بصری محیط، دو المان به طرزی با هم ترکیب شد که در عین حال وجود در یک بدنه فیزیکی، این دو تابلوی پیام رسان، از هم جدا هم باشند. به این صورت که با وجود زاویه شکست بین دو صفحه، با نگاه کردن به بالا، فقط تابلوی تبلیغاتی و با نگاه کردن به پایین، فقط تابلوی مکان نما در گستره ی دید بیننده قرار می گیرد.

تصاویر تابلوی مکان نما انزلی