شرح پروژه

صورت مساله: باز طراحی عملکردی پوسته بخاری لوکوموتیو بین شهری
حل مساله: با بررسی الگوریتم استفاده محصول موجود و استخراج نواقص، از جمله اشکالات فرمی، دسترسی نامناسب به قطعات داخلی، نقص نشانگر ها و زبان ارتباطی محصول و …، مبنای اصلی طراحی، سهولت استفاده واصلاح دسترسی ها برای انجام فرآیند تعمیر و نگهداری قرار گرفته و ساخت نیز بر پایه روش ورق کاری (sheat metal forming) صورت پذیرفت.
محوریت “الگوریتم استفاده” یا “فرآیند تجربه کاربری” در تمام مراحل دیزاین، از طراحی جزئیات گرفته تا جاگذاری نشانگرها و کلیدهای کاربری، خط مشی اصلی فرآیند توسعه این محصول بود.

تصاویر بخاری لوکوموتیو بین شهری