شرح پروژه

استند محصول کوشش رادیاتور
طراح: حیدر جواهری
سال ساخت:۱۳۸۶

صورت مسأله: اتصال سطوح پیچیده و نامنظم منحنی در نهایت ظرافت

حل مسأله:
طراحی جزئيات و انتخاب روش های ساخت این پروژه با توجه به زمان طراحی آن کار چالش برانگیز و دشواری بود. اتصال سطوح با الگوهای برش نا منظم، منحنی و در دو محور متفاوت و در عین حال اجرا با بالاترین کیفیت (مخاطب از فاصله بسیار کمی با محصول در ارتباط است) دستور کار طراحی جزئيات بود.
متریال انتخاب شده ورق آهن بود. سطوح در نرم افزار راینو طراحی شده و به وسیله تكنولوژی برش لیزر فلزات (که در زمان اجرای پروژه تكنولوژی نو و کمیابی بود) برش داده شد. روش اتصال، جوش آرگون بود که از ظرافت بالاتری برخوردار است (جای جوش لیزر خالی بود). پس از پرداخت نهایی از رنگ متالیک خودرو برای پوشش نهایی استفاده شد.
چالش بزرگ دیگر، محاسبات اجرایی دقیق برای محل خم صفحه ی رو و نورد دیواره های کناری بود تا محل شکست و اتصال سطوح، بی نقص و دقيق باشد.
.

تصاویر استند کوشش رادیاتور