مستند هنر طراحی

این مجموعه پا به دنیای خلاق ترین طراحانِ رشته های مختلف در دنیا میگذارد و نشان میدهد که هر ایده ای که آنها خلق میکنند، چقدر بر دنیای ما تاثیر دارد.این سریال ، از مدلسازی های رایانه فراتر می رود و مقوله هنر و دانش طراحی را مورد بررسی قرار می دهد.در این برنامه با طراحان بزرگی آشنا می شوید که آثار هنری آنها دنیای ما را دگرگون ساخته است.توانایی های هنری این افراد در زمینه های معماری، عکاسی و چاپ جنبه های مختلف دنیای امروز را تحت تاثیر قرار داده است.برای دانلود مستند هنر طراحی میتواند از لینک زیر استفاده نمایید.

 https://30nama.kim/series/6333098-abstract-the-art-of-design-2017.html