علی کلانی

سال تولد:1325

تحصیلات:

کارشناسی معماری داخلی دانشگاه هنر – 1350

کارشناسی ارشد معماری داخلی دانشگاه هنر – 1356

مدیر دفتر مشاوره و طراحی کلانی و همکاران

گرایش: مطالعه و پژوهش – طراحی

زمینه های کاری:

 • معماری ، معماری داخلی ،طراحی داخلی و طراحی صنعتی

تجربیات آموزشی:

 • تدریس در دانشگاه ( عمداتا در دانشگاه  هنر   ) سال ( 1367) تا سال (  1399 ) و در دانشگاه های دیگر نظیر : هنرهای زیبا، الزهرا ،آزاد اسلامی ، هنر اسلامی تبریز ، صدا و سیما…
 • تاٌلیف جزوه آموزشی “طراحی وساخت سنتی اشیاء”و”طراحی صنعتی وانسان” برای رشته کارشناسی ارشد طراحی صنعتی.
 • تاٌلیف جروه آموزشی برای درس “طرح ها ومهارت هادرهنرهای سنتی” برای دوره کارشناسی ارشد معماری داخلی.
 • تاٌليف جزوه آموزش آناليز گشتالت – دانشکده هنر دانشگاه الزهرا بذای دوره کارشناسی طراحی صنعتی.
 • تاٌليف جزوه آموزش پرسپکتيو براي دانشکده صدا و سيما – دانشگاه هنر و آزاد
 • کارگاه آموزشی ( شرکت سکو ایران  سال 1377،اکتیران 1378 و 1379 ، کدکن  1395)
 • سمینار (شركت درسمينارمشترك ايران وروسيه به عنوان” فن آوري نانو) سال (  1384).
 • شركت درپنجمين همايش مراكزتحقيق وتوسعه باعنوان” تحقيق وتوسعه باابزارمديريت دانش” 1384 .
 • شرکت در دومین هم اندیشی هنر و صنعت در سازمان توسعه تجارت بعنوان مسئول و عضو میز گردی با موضوع ” طراحی تولیدات داخلی ” از طرف فرهنگستان هنر آبان 1384.
 • ارائه مقاله وسخنراني درهم انديشي هنروصنعت تحت عنوانECO.Design)) نياز امروز دنيا برگزار کننده فرهنگستان هنر ايران- ديماه 1383.
 • ارائه مقاله به مناسبت برگزاري همايش طرح برتر سال 1381 تحت عنوان “گسست مرحله طراحي از مرحله توليد در صنعت کشور ” در ماهنامه فرهنگستان هنر.
 • همکاري و شرکت در برنامه تلويزيوني طراحي صنعتي پخش شده از شبکه 4 صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1377.
 • تهيه و ارائه مطالب ساده شده براي اطلاعات کاربردي معماري داخلي در برنامه تلويزيوني کانال 5 صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران 1381
 • کارگاه آموزشی ( شرکت سکو ایران  سال 1377،اکتیران 1378 و 1379 ، کدکن  1395)

سوابق کاری:

 •  سازمان ملی زمین و مسکن – کارشناس معماری – سال  1355 تا  1372
 •  سکو ایران – مدیر بخش تحقیق و نو آوری – سال  1372 تا  1387

سمت ها:

 • کارشناس و طراح معماری دفتر ساختمان ها و تاسیسات پیش ساخته و صنعتی سازمان مسکن
 • مدیر بخش دفتر طراحی و تحقیق و نو آوری شرکت سکو ایران
 • مدرس مدعو دانشگاه ها
 • عضو کمیته طراحی صنعتی فرهنگستان هنر
 • داور نشان ملی صنایع دستی در معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی

افتخارات :

 • تقدیر نامه جهت سخنرانی آموزشی برای دانشجویان طراحی صنعتی تحت عنوان ” طراحی جهانی ” در دانشکده هنرهای زیبا سال 1380.
 • تقدیر نامه برای ارائه مقاله پژوهشی در هفته پژوهش تحت عنوان ” طراحی صنعتی و مصرف ” سال 1381.
 • تقدیر نامه برای ارائه مقاله پژوهشی در هفته پژوهش تحت عنوان “محیط زیست و طراحی نیم انبوه ” سال 1395.

فعالیت ها :

 • عضو هيٌات علمي سازمان زيباسازي جهت تدوين ضوابط طراحي و اجراي مبلمان شهري از مهر الي اسفند1380.
 • عضو هیات داوری از طرف فرهنگستان هنربرای انتخاب طرح برتر در نمایشگاه های لوازم خانگی در سالهای 1380،1381 و 1382.
 • عضو هیات علمی سازمان زیبا سازی جهت تدوین ضوابط اجرای مبلمان شهری از مهر الی اسفند 1380.
 • برنامه ریزی و برگزاری دوره آشنائی با طراحی صنعتی جهت واحدهای صنایع گاز سوز استان خراسان ازطرف شورای سازندگان وسائل گاز سوز در اداره استاندارد استان خراسان مشهد تابستان 1387.
 • ارائه مقاله به مناسبت برگزاري همايش طرح برتر سال 1381 تحت عنوان “گسست مرحله طراحي از مرحله توليد در صنعت کشور ” در ماهنامه فرهنگستان هنر.

نمونه کارهای طراح

برای ارتباط بیشتر با #علی کلانی از لینک های زیر استفاده نمایید.

https://www.instagram.com/alikalani_design/?hl=en

sakalani@yahoo.com