علیرضا شفیعی تبار

تحصیلات:

کارشناسی طراحی صنعتی – دانشگاه آزاد    1374

کارشناسی ارشد طراحی صنعتی – دانشگاه آزاد   1380

تجربیات کاری:
طراح صنعت مستقل

زمینه های کاری:
طراحی دکوراسیون داخلی، طراحی محصول

تجربیات آموزشی:
برگزاری ورکشاپ در دانشگاه های  هنر و آزاد

افتخارات :

IDA Award 2019 –

 Restaurant & Bar Design Awards 2019 –

IAA 2019 | Arrow Sofa –

European Product Design Award | Perfume 2019 –

IAA 2019 | Sky Lounge –

DNA Award | Paris –

A’ Design 2019 | Sky Lounge –

A’ Design 2019 | Lovar Bistro –

A’ Design 2019 | Gossip Room –

A’ Design 2019 | Arrows Sofa –

IDA Design Awards 2018 | USA –

Architecture Masterprize 2018 | Louvar –

A’ Design 2018 | Karoba –

A’ Design 2018 | Giovanni –

نمونه کارهای طراح

برای دیدن پروژه های مشترک #علیرضا شفیعی تبار و # سار در زمینه طراحی داخلی به اینجا بروید.

برای ارتباط بیشتر با #علیرضا شفیعی تبار از لینک های زیر استفاده نمایید.

http://www.alirezashafiei.com/

https://ir.linkedin.com/in/alireza-shafiei-9b219865