روش ساخت مسواک

محصولات بهداشت دهان و دندان و به ویژه #مسواک از جمله محصولاتی است که به واسطه شرایط تحریم از یک طرف و امکان پذیر بودن تولید در داخل در سال های اخیر به شدت مورد توجه صنعت بوده است و نام هایی مانند #پنبه_ریز، #رویال، #پاتریکس و … چندین سال است که وارد بازار آن شده اند. بی شک این پتانسیل قابل توجه، می تواند بازار مناسبی برای طراحان محصول باشداگر نمونه ای از این دست محصولات سراغ دارید که توسط طراحان داخلی شده است، با ما به اشتراک بگذارید تولید محصولات پلیمری در ابعاد کوچک، مانند بدنه مسواک، عموما با روش تزریق پلاستیک صورت می گیرد. نکته جالب توجه تزریق دو پلیمر متفاوت در دو مرحله مجزا است. مرحله نخست پلیمر سخت بدنه و مرحله دوم پلیمر منعطف برای نقاط چنگش.فرآیند اتصال رشته های مسواک از برش و دسته بندی تا اتصال و پرداخت نیز جزئیات اجرایی قابل توجهی دارد که در ویدئو می بینید.