اپلیکیشن سه کنج 

سه کنج نرم افزار جذابی است. ولی واقعاً چنین نرم افزاری به چه درد جامعه طراحی صنعتی ایران می خورد؟ برای پاسخ به این پرسش باید ببینیم درد جامعه طراحی صنعتی ایران را چه می دانیم.روبرتو ورگانتی در کتاب خود، نوآوری طراحی محور، به معرفی مفهوم گفتمان طراحی می پردازد. گفتمان طراحی فضایی است که در آن متخصصین طراحی و کسانی که او آنها را تعبیرکننده ها (interpreters) می خواند به گفتگو با یکدیگر و مخاطبین خود می پردازند تا روند شکل گیری معنا در آینده را در معرض عموم قرار دهند. ورگانتی وجود گفتمان طراحی را پیش فرض رشد صنایع طراحی محور (design-intensive) می داند. در بازار فعلی ایران حل مسئله پایین آوردن قیمت عموماً نهایتاً توسط مهندسان انجام می گیرد و نه طراحان، آن هم بیشتر با مهندسی معکوس نمونه های خارجی. برندسازی برای ایجاد ارزش نمادین در محصولات عموماً توسط تبلیغات و رسانه ها صورت می پذیرد؛ همچنان جای طراحان صنعتی خالی است.طراحی اجتماعی، به معنای نه چندان دقیق کلمه شاید راه حلی باشد برای تقویت گفتمان طراحی در ایران. بستری مانند شبکه اجتماعی طراحی داخلی سه کنج، می توانند عموم را درگیر گفتگویی درباره طراحی کنند. چنین گفتگویی نه تنها موجب تمرین ذهن ایرانی درباره خلق معنا توسط اشیاء می شود، بلکه او را با فعالان این صنعت آشنا می کند. او با این کار می آموزد که طراحی جایی غیر از ایجاد کاهش قیمت یا ارزش نمادین، بلکه در خلق معناست.

برای دریافت فایل کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید.

https://idreporter.com/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AC/